ประกาศ !!! ย้ายฐานทัพ

posted on 26 Nov 2013 10:35 by battlespirits
ประกาศจ้า
 
เนื่องจากทาง Blog นี้ประสบปัญหาล่มบ่อย เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง
 
จึงขอย้ายฐานทัพ Battle Spirits แห่งนี้ไปยังที่ทำการแห่งใหม่แทนนะครับ
 
 
โดย Blog แห่งใหม่ จะเริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไปนะครับ
 
เข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยจ้า